Startsite.noStartsiden som hjelper deg å finne frem på nett


 
UNDERKATEGORIER

En informasjonskanal som tilbyr hjelp til å finne frem til tjenesten man trenger uansett hvor i landet man befinner seg.
Informasjon om sykdommen skrevet av Stein Flaten. Sympomer, diagnose og behandling.
Aksjonsgruppe for barn med autisme. Arbeider for å spre informasjon om helhetlig behandling for barn med autisme.
Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale.
Tilbyr behandling for stamming og stammeproblemer.
Behandling av autisme og asperger symptomer gjennom intensiv trening i skole og barnehage. Inneholder beskriveler av ulike behandlinger og kontaktinformasjon.
Informasjon og tips om tinnitus.
Informasjon om diabetes med tilknyttning til lokale lag.
Informasjon om stolthetsparaden som er Norges første parade av og med funksjonshemmede.
Informasjon om Norsk Thyreoideaforbund og stoffskiftesykdommer.
Informasjon om forskning og metodikk basert på den nederlandske psykiateren Marius Rommes' arbeid.
Informasjon for personer som lider av spise- og svelgvansker (dysfagi). Nettstedet omhandler hjelpemidler som gastrostomi, PEG, knapp, samt mattips, ernæring og underernæring.
Informasjon fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Informasjon om flått og smitte med flåttbåren sykdom.
Svend Gammelby Jensens oppdagelse av hvordan molybden kurerte hans urinsyregigt (podagra).
Myndighetenes nettsted om pandemisk influensa. Informasjon til befolkningen og helsetjenesten om influensa A (H1N1).
Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.
Informasjon om foreningen, lokalforeninger, arrangementer og stamming generelt. Tilbyr diskusjonsforum og lenkesamling.
Forening for familier som har medlem med Williams? syndrom, samt fagpersoner og andre interesserte.
En landsomfattende interesseorganisasjon for personer som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, deres pårørende og andre interesserte. Informasjon om borrelia og sykdommen borreliose, også kalt lymes sykdom, og andre flåt
Informasjon om jernoverskudd, diagnose, symptomer og behandling.
Informasjon om Cøliakiforeningen og sykdommen, diagnose, behandling, forskning og diett. Tilbyr forum, bakekurs, aktiviteter, informasjon om rettigheter og tips ved reiser.
Kompetansesenter ved Haukeland universitetssykehus som arbeider for bedret diagnostikk, behandling og forebyggende behandling av pasienter med porfyri.
Artikkel i Store norske leksikon om mononucleosis infectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV).
Nettsted om gastrostomi og om produktet Mic-Key.
Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.
Informasjon om organisasjonen og døvblindhet.
Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis)og Målrettet Miljøarbeid.
Informasjon om psykiske lidelser og psykiatriske medisiner.
Folkehelseinstituttets temasider om influensa. Informasjon om sykdommen, virus og vaksine.
En søkemotor som finner helseinformasjon på internett. Søket omfatter en rekke norske helsefaglige kilder, herunder "spør legen"-sider, offentlige helsenettsteder og sykehus m.fl.
Helsenettsted med artikler om sykdommer, helse, kost og livsstil.
Forum for likemannshjelp og informasjon om borrelia, flått, flåttbitt og flåttsykdom.
Informasjon til foreldre, annonsering av kurs som blir holdt i foreningens regi, informasjon om generalforsamling, andre foreldresamlinger og treff med barna.
Informasjon om diabetes fra helsefirmaet Novo Nordisk.
Informasjon om Norges Diabetesforbund og diabetes.
Interesseorganisasjon for de med sykdommen Epidermolysis Bullos (EB), deres pårørende og andre interesserte. Nyheter og artikler sykdommen.
Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom, også kalt borreliose og flåttsykdom.
Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter.
Informasjon om utredning og behandling av stemningslidleser, depresjon, angst og bipolare lidelser.
Informasjon om en enkel kommunikasjonsform, basal, for funksjonshemmede barn i pleien. Informasjon, kurs og seminarer.
Omtale av en konferanse i 2008 på Rikshospitalet om behandling av autisme. Presentasjon av noen av verdens fremste leger og forskere innen behandling av autisme.
Informasjon om Aspergers syndrom.
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner.
Et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv.
Portal som skal være veiviser til offentlige helsetjenester i Norge. Nettstedet har også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og pasientrettigheter.
Helseportal med hensikt å gjøre oppdatert og forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig for folk flest.
Her finner du informasjon, artikler og linker til hvordan man behandler en rekke sykdommer.
Informativt nettsted med god og kvalitetssikret helseinformasjon, skrevet i et forståelig språk
Anonym og gratis tjeneste der du kan stille spørsmål og dele personlige erfaringer om sykdommer. Nettstedet drives ikke av helsepersonell, oppsøk lege hvis du er i tvil om din helsetilstand.
Her får du informasjon om hvilke sykdommer og diagnoser som behandles på Rikshospitalet.